BRAbank och Monobank önskar en sammanslagning

Bolagsstämmorna i BRAbank och Monobank godkände den 20 mars 2019 planerna att de två bankerna skall slås ihop. Godkännande från Finanstilsynet i Norge förväntas i juni.

Fram till dess att sammanslagningen är godkänd och genomförd drivs BRAbank vidare som idag. Produkter, villkor, webbsidor och kundservice förblir oförändrade. Efter sammanslagningen antar den nya banken namnet BRAbank.

När sammanslagningen är godkänd och genomförd kommer kunderna i BRAbank formellt att överföras till ”nya” BRAbank. I god tid innan överföringen sker, kommer kunderna att informeras om eventuella praktiska ändringar i kundförhållandet som en konsekvens av sammanslagningen. Eventuella ändringar i avtalsvillkoren kommer att varslas enligt beskrivningen i avtalsvillkoren.