2019-02-18

BRAbank och Monobank önskar en sammanslagning

Styrelsen i både BRAbank och Monobank har godkänt planerna och beslutat att de två bankerna skall slås ihop.  

Nästa steg i processen blir att få beslutet godkänt av bolagsstämmorna i bägge bankerna i mitten av mars. Godkännande från Finanstilsynet i Norge förväntas i juni.

Fram till dess att sammanslagningen är slutgiltigt godkänd och genomförd drivs BRAbank vidare som idag. Produkter, villkor, webbsidor och kundservice förblir oförändrade – allt är som vanligt! Efter sammanslagningen övertar den nya banken namnet BRAbank.

När sammanslagningen är godkänd och genomförd kommer ditt kundförhållande formellt att överföras till ”nya” BRAbank. I god tid innan överföringen sker kommer vi att informera dig om eventuella praktiska ändringar i ditt kundförhållande som en konsekvens av sammanslagningen. Eventuella ändringar i avtalsvillkoren kommer att varslas enligt beskrivningen i avtalsvillkoren.