Frågor och svar

Frågor och svar

När upphör mitt BRA Mastercard att fungera?

Ditt Mastercard upphör att fungera den 15 november 2019; innan dess ska du ha fått ditt nya Visa-kort. Du kommer att få mer information när det närmar sig.

Vad händer med den internetbank som jag använder i dag?

Internetbanken ersätts med en app där du bland annat kan se transaktioner, fakturor, saldo osv.

Kommer jag att kunna använda både appen och internetbanken?

Med den nya lösningen kommer du enbart att kunna använda kreditkortet via en app. Internetbanken kommer inte längre att vara tillgänglig.

Kan jag se tidigare transaktioner som har gjorts med mitt BRA Mastercard?

Tidigare transaktioner som har utförts med Bra Mastercard kommer inte att visas i den nya appen. Om du har behov av att se tidigare transaktioner kan du se de på dina tidigare fakturor.

Blir mitt nya kort dyrare?

Nej, kortet kommer att ha samma årsavgift som tidigare, 150 kronor.

Behåller jag krediten även i fortsättningen?

Ja, det kort som du får kommer att vara ett Visa kreditkort.

Varför byter ni från Mastercard till Visa?

Vi byter till VISA för att kunna erbjuda bra och moderna lösningar på ett effektivt sätt, så att du som kund får största utbyte av både kortet och appen.

Vad händer med mina bonuspoäng hos BRA Vänner?

Du behåller dina bonuspoäng, dessa överförs till appen.

Vad händer med flygresan som jag fick i samband med att jag skaffade BRA Mastercard?

Du behåller flygresan som du fick i samband med att du skaffade BRA Mastercard. Du hittar koden i appen och själva bokningen gör du på flygbra.se/brabank.

När kommer fakturan?

Faktureringen sker den 15:e varje månad, och förfallodatumet infaller 14 dagar efter fakturadatumet. Det kan bli en del förskjutningar till följd av helger och röda dagar.

Hur får jag fakturan?

Din första faktura för Visa-kortet skickas via post. Ingen fakturaavgift tas ut för din första faktura. Vi rekommenderar att du ingår ett eFaktura-avtal för att undvika fakturaavgifter på efterföljande fakturor.

Måste jag ingå ett nytt eFaktura-avtal?

Ja, om du har haft eFakturaavtal för BRA Mastercard måste du ingå ett nytt för ditt nya Visa-kort.

Var hittar jag koden till flygresan?

Koden hittar du i appen och själva bokningen gör du på flygbra.se/brabank.

Jag har mitt nuvarande BRA Mastercard-kortnummer registrerat i min BRA-profil – ändras kortnumret automatiskt?

När du får ditt nya kort måste du själv uppdatera kortuppgifterna i din BRA-profil.

Finns det några begränsningar för mitt nya VISA-kort?

Det blir inga förändringar i hur du kan använda ditt kreditkort; du kan använda ditt nya VISA-kort på samma sätt som du använder ditt Mastercard i dag. En funktion som dock utgår är saldoöverföring.

Kan jag göra en saldoöverföring via appen?

Det kommer inte att vara möjligt att göra saldoöverföringar från appen. Men du kan registrera ditt nya Visa-kort i appar som Swish, Payr osv. och på det sättet använda kortet för att betala räkningar.

Vilka funktioner kommer jag att få tillgång till med det nya Visa-kortet och appen?

I den nya appen kommer du att få tillgång till flera användbara funktioner. Du kommer att kunna tagga dina transaktioner, överföra kvitton, se dina BRA Vänner-poäng och göra en budget. Via appen får du aviseringar när du använder kortet. Förutom ditt fysiska kort så kommer du att få ett digitalt kort som är tillgängligt i appen.

Vad händer med de försäkringar som är knutna till mitt nuvarande BRA Mastercard?

Du behåller de försäkringar som erbjuds tillsammans med kortet, men vi byter försäkringsleverantör till Moderna Försäkringar.

När får jag tillgång till appen?

Du får tillgång till appen från den 15 november. Mer information om detta kommer.