Klagomål

Vi i BRAbank vill ha nöjda kunder och är måna om att eventuella klagomål behandlas snabbt och effektivt. 

Om du inte är nöjd med något ber vi dig att i första hand ta kontakt med vår kundservice som kommer att göra sitt yttersta för att behandla ditt klagomål så fort som möjligt.

Ett eventuellt skriftligt klagomål bör vara så konkret som möjligt och innehålla all relevant dokumentation. Klagomål kan skickas med e-post till klagomalsansvarig@brabank.se eller med posten till:

BRAbank ASA
Att: Klagomålsansvarig
Postboks 4126 Sjølyst
0217 OSLO
Norge

När vi har tagit emot ditt klagomål får du en skriftlig bekräftelse samt uppgift om förväntad behandlingstid för ditt klagomål.  Denna bekräftelse skickar vi till dig senast en vecka efter att klagomålet inkommit. Alla klagomål besvaras skriftligt och vi redogör där för grunderna för vårt beslut.

Vid eventuell tvist finns möjlighet för låntagaren att vända sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) på www.arn.se/konsument eller per post till ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, eller på telefon 08-508 860 00, som lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas.

Kostnadsfri vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.