Fusion

Monobank och BRAbank

Viktig information om din kundrelation med oss

Monobank ingår fusion med BRAbank och byter namn till BRAbank

Monobank ASA (benämns nedan som Monobank) och BRAbank ASA (benämns nedan som BRAbank) har beslutat att Monobank ska ingå fusion som förvärvande part. Det innebär att all verksamhet i BRAbank överförs till Monobank och BRAbank upphör som bolag. Efter fusionen byter Monobank namn till BRAbank.

Fusionen godkändes av Finanstilsynet den 8 maj 2019. Planen är att slå samman bolagen den 28 juni 2019. Fusionsdatumet är det datum då bankerna slås samman i juridisk mening.

Vad betyder detta för dig som kund?
När fusionen är klar kommer vår nya webbadress att vara www.brabank.se

Du som kund behöver inte göra någonting i samband med fusionen. Det sker inga förändringar i dina avtalsvillkor. Kontonummer för betalning på ditt lån kommer att vara samma som tidigare.


Har du några frågor?
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

E-post: kundservice@brabank.se

Telefonnummer till kundtjänsten: 08 509 285 00

Måndag–fredag: 08:00 - 16:00