Äldre nätläsare

Äldre nätläsare

För att ge den bästa möjliga kundupplevelsen till så många kunder som möjligt väljer vi att använda webstandarder som fungerar i alla moderna nätläsare. En konsekvens av detta är att våra internetsidor dessvärre inte fungerar med äldre nätläsare.  ChromeFirefox, samt nyare versioner av Safari  och Edge  skall fungera fint.

Om du har problem med våra sidor kan du se om det finns en möjlighet att uppdatera din nätläsare eller lasta ner en av dem vi nämt ovan.